Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Danh sách 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên sẽ miễn giấy phép xây dựng đối với 10 loại công trình sau đây. STT Loại công trình Căn cứ 1 Công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và […]