Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Toàn bộ văn bản pháp luật về đất đai hiện hành

Đất đai là một trong lĩnh vực tác động đều hầu hết mọi người dân. Để tiện tra cứu các quy định của pháp luật về đất đai đang có hiệu lực. Dưới đây là văn bản pháp luật về đất đai. STT Loại văn bản Số hiệu Tên Ngày có hiệu lực 1 Luật […]